• شکلات قاشقی شیری و تلخ آیدین ۶ عدد مقدار 54 گرم
محصولات مرتبط