• محصولات دسته کالاهای اساسی و خوار و بار

شنبلیله ( شملیز ) کوبیده فله مقدار 100 گرم
4,600 4,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
شوید خشک کوبیده فله مقدار 250 گرم
10,500 9,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
197
نعنا خشک کوبیده مقدار 100 گرم
3,500 3,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
50
شوید خشک چمنی 60 گرم
7,000 6,300
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
نعنا خشک چمنی مقدار 50 گرم
6,500 5,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200