• محصولات دسته کالاهای اساسی و خوار و بار

شنبلیله ( شملیز ) کوبیده فله مقدار 100 گرم
4,600 4,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
197
شوید خشک کوبیده فله مقدار 250 گرم
10,500 9,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
196
آویشن کوبیده مقدار 100 گرم
6,000 5,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
نعنا خشک کوبیده مقدار 100 گرم
3,500 3,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
49
اسفند مقدار 250 گرم
4,500 3,750
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
197
نعنا خشک چمنی مقدار 50 گرم
6,500 5,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200