• محصولات دسته صبحانه

شکلات صبحانه کنجدی فرمند مقدار 110 گرم
9,000 7,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
197
شگفت انگیز
شکلات صبحانه کنجدی فرمند مقدار 200 گرم
15,000 11,545
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
195
شکلات صبحانه فندقی فرمند مقدار 350 گرم
29,000 22,328
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
شکلات صبحانه دو رنگ فرمند مقدار 330 گرم
32,000 29,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
شکلات صبحانه کنجدی فرمند مقدار 350 گرم
23,000 17,408
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
شکلات صبحانه فندقی فرمند مقدار 200 گرم
16,000 12,600
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
شکلات صبحانه تلخ فندقی فرمند مقدار 200 گرم
19,000 14,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
شکلات صبحانه فندقی فرمند مقدار 110 گرم
9,500 8,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
197
کره بادام زمینی پارانو مقدار 200 گرم
20,000 16,100
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
شکلات صبحانه تک نفره لپ لپ مقدار 15 گرم
1,000 850
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
شکلات صبحانه تک نفره فرمند مقدار 15 گرم
1,500 1,100
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
شکلات شوکوبیس درنا مقدار 55 گرم
4,000 3,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کرم کاکائو فرمند مقدار 40 گرم
تعداد
3,000 2,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
195
فراورده بدون شکر پنگوئن مقدار 375 گرم
36,000 33,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
20
ذرت پرک کاکائویی پنگوئن مقدار 275 گرم
23,000 21,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
20
فراورده غلات با خرما پنگوئن مقدار 375 گرم
47,000 43,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
20
ذرت پرک با توت فرنگی پنگوئن مقدار 275 گرم
33,500 30,600
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
20
ذرت پرک عسلی پنگوئن مقدار 275 گرم
23,000 21,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
20