• محصولات دسته تنقلات

کیک دارک قلبی نظری مقدار 60 گرم
2,500 2,300
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
194
کیک سه لایه با مغز کرم وانیل درنا مقدار 80 گرم
2,000 1,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کیک سه لایه با مغز کرم کاکائو درنا مقدار 80 گرم
2,000 1,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کلوچه سنتی گردویی با تزئین کاکائو درنا مقدار 85 گرم
1,500 1,400
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
کلوچه مخصوص گردویی درنا مقدار 95 گرم
2,000 1,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کیک طلایی کاکائویی درنا مقدار 70 گرم
2,000 1,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
درنی کیک کاکائویی درنا مقدار 45 گرم
1,500 1,400
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
194
درنی کیک وانیلی درنا مقدار 45 گرم
1,500 1,400
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
کیک رول توت فرنگی درنا مقدار 90 گرم
2,000 1,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
197
کیک رول کاکائو درنا مقدار 90 گرم
2,000 1,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
کروسان کاکائو پچ پچ مقدار 45 گرم
2,000 1,850
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
177
کروسان فندقی پچ پچ مقدار 45 گرم
2,000 1,850
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
195
کیک مگنو نظری مقدار 60 گرم
1,500 1,300
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
کیک هات کول شکلاتی درنا مقدار 70 گرم
3,500 3,400
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کیک هات کول تمشک درنا مقدار 70 گرم
3,500 3,400
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کیک هات کول قهوه درنا مقدار 70 گرم
3,500 3,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
براونی هپی پچ پچ مقدار 50 گرم
2,000 1,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
کیک دوقلو کاکائویی با مغز کاکائو نظری مقدار 70 گرم
1,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
197
کیک کشمشی EV درنا مقدار 180 گرم
5,000 4,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
کیک وانیل کاکائو EV درنا مقدار 180 گرم
5,000 4,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199