• محصولات دسته کالاهای اساسی و خوار و بار

پودر خمیر پیراشکی رشد مقدار 480 گرم
16,950
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
20
خمیر پیتزا به فا 4 عدد
9,400 9,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
18
نان باگت 5 عدد
3,500 3,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
20