• محصولات دسته کالاهای اساسی و خوار و بار

نبات شاخه ساده مقدار 500 گرم
7,000 6,100
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
164
قند خرد شده فردوس مقدار 1 کیلوگرم
12,000 11,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
19
قند خرد شده مرزبان مقدار 1 کیلوگرم
12,000 11,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
45
نبات شاخه زعفرانی مقدار 500 گرم
7,000 6,100
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
188
قند نعنایی مقدار 250 گرم
4,050 3,550
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
49
قند پرتقالی مقدار 250 گرم
4,050 3,550
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
47