• محصولات دسته کالاهای اساسی و خوار و بار

روغن مخصوص سرخ کردنی بدون پالم کم جذب بهار مقدار 810 گرم
7,200 7,132
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
189
روغن مخصوص سرخ کردنی کم جذب بهار مقدار 1350 گرم
12,000 11,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
196
روغن مخصوص سرخ کردنی هایلی مقدار 810 میلی لیتر
7,900 7,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
194
روغن کانولا لادن مقدار 810 میلی لیتر
7,750 7,650
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
روغن جامد لادن مقدار 5 کیلوگرم
43,900 43,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
4
روغن جامد ساعی مقدار 5 کیلوگرم
43,900 43,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
15
روغن ذرت گلدن مایز مقدار 900 گرم
24,000 22,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
روغن ذرت گلدن مایز مقدار 1.8 لیتر
45,000 35,650
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
8
روغن مایع ساعی مقدار 2.5 لیتر
20,000 19,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
5
روغن ذرت گلدن مایز مقدار 1800 گرم
43,500 39,400
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
15
روغن سرخ کردنی حاوی کنجد عقاب 870 میلی لیتر
27,000 26,517
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
روغن زیتون ترولیوو مقدار 1 لیتر
56,700 50,400
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
20
روغن زیتون تصفیه شده بکر لادن مقدار 250 گزم
44,000 43,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
20
روغن زیتون سابروسو مقدار 500 گرم
78,300 72,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
20
روغن زیتون سابروسو مقدار 250 گرم
51,300 47,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
روغن زیتون لادن طلایی مقدار 250 گزم
23,000 22,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
20