• محصولات دسته خشکبار و شیرینی

خرمای مشکی احمد مقدار 1500 گرم
22,000 16,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
رطب سطلی مقدار 1 کیلوگرم
19,000 17,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
خرمای بدون هسته مانی مقدار 160 گرم
14,000 13,145
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
شکر پنیر مقدار 250 گرم
4,750 4,250
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200