• محصولات دسته خشکبار و شیرینی

خرمای مشکی درجه یک صادراتی مقدار ۲۱۸۰ گرم
31,600 29,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
192
شکر پنیر مقدار 250 گرم
4,750 4,250
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
حاجی بادام فله مقدار 500 گرم
14,750 12,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
حاجی بادام روکش شکلات فله مقدار 250 گرم
7,625 6,375
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
50
باسلق اعلا لاری مقدار 250 گرم
8,500 7,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
50
مسقطی لاری مقدار 250 گرم
8,500 7,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
19