• محصولات دسته لبنیات

خامه صبحانه رامک مقدار 100 گرم
3,500 3,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
196
خامه شکلاتی پگاه مقدار 200 میلی لیتر
6,500 6,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
197
خامه کاکائویی لیوانی با ماندگاری بالا پگاه مقدار 100 گرم
3,500 3,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
194
خامه نیم چرب با ماندگاری بالا پگاه مقدار 100 گرم
3,500 3,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
خامه عسل با ماندگاری بالا پگاه مقدار 100 گرم
3,500 3,300
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
خامه لیوانی پگاه مقدار 100 گرم
3,500 3,300
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
خامه عسلی رامک مقدار 100 گرم
3,500 3,250
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
خامه کاکائو رامک مقدار 100 گرم
3,500 3,400
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
197
خامه صبحانه کاله حجم 200 میلی لیتر
6,000 5,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
186
خامه عسل کاله مقدار 200 سی سی
6,000 5,100
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
خامه اسلیم میهن مقدار 200 سی سی
6,000 5,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
خامه پاکتی کاله مقدار 125 گرم
3,750 3,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
خامه ساده چهارگوش دلخامه کاله مقدار 100 گرم
3,300 3,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
خامه استریل رامک مقدار 200 سی سی
6,500 6,300
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
196
خامه عسل دلخامه کاله مقدار 100 گرم
3,300 3,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
خامه عسل گردویی کاله 100 گرم
3,000 2,850
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
خامه عسلی استریل رامک مقدار 200 سی سی
6,500 5,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200