• محصولات دسته ابزار غیر برقی

نوار چسب شیشه‌ ای پهنای 5 سانتی متر 90 یارد
تعداد
7,900 7,400
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
چسب همه کاره رازی مقدار 50 میلی لیتر
5,700 5,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
نوار چسب شیشه‌ ای پهنای 5 سانتی متر 50 یارد
5,500 4,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
چسب 123 راکت
7,000 5,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
واکس کفش قهوه ای بلدرچین
6,700 6,100
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
نوار چسب شیشه‌ ای پهنای 5 سانتی متر 80 یارد
8,400 7,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200