• محصولات دسته نوشیدنی

چای کلاسیک دبش مقدار 500 گرم
49,800 41,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کافی میکس گود دی مدل Cappuccino یک عدد
2,800 2,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
190
چای شهرزاد ارل گری مقدار 400 گرم
41,380 40,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
چای کله مورچه ای شهرزاد مشکی مقدار 400 گرم
41,380 31,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
چای طلا کله مورچه ای قوطی مقدار 500 گرم
64,900 62,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
چای المنیس مقدار 450 گرم
59,500 57,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
پودر مخلوط قهوه فوری نیوشا بسته 20 عددی
24,000 22,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
دمنوش چای ترش به همراه چای سبز رستنی بسته 20 عددی
23,000 17,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
دمنوش مخلوط بابونه به همراه چای سبز رستنی بسته 20 عددی
21,000 19,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
چای سیلانی اسب و پرچم مقدار 500 گرم
63,000 58,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
چای دبش مدل سی تی سی مقدار ۵۰۰ گرم
49,800 37,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
چای کله مورچه ای سبحان مقدار 450 گرم
60,900 48,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
چاي سبز ممتاز نادري مقدار 260 گرم
29,000 22,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
چای سیلان تشریفات مقدار 450 گرم
69,900 61,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
چای گلابی مقدار 500 گرم
52,000 47,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
پودر قهوه ترک فرمند مقدار 100 گرم
19,000 16,480
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
پودر قهوه فرمند مقدار 50 گرم
8,300 7,370
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
دمنوش نعنا رستنی 20 عدد
10,500 9,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
دمنوش گل گاو زبان رستنی 20 عددی
18,000 17,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
دمنوش چایی سبز رستنی 20 عددی
12,000 11,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200