• محصولات دسته نوشیدنی

اسطوخودوس بسته 100 گرمی
10,500 10,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
چای کلاسیک دبش مقدار 500 گرم
49,800 41,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
چای شهرزاد ارل گری مقدار 400 گرم
47,900 45,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
18
چای قرمز زرین شهرزاد مقدار 400 گرم
41,380 40,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
19
چای کله مورچه ای شهرزاد مشکی مقدار 400 گرم
41,380 35,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
20
چای المنیس مقدار 450 گرم
59,500 57,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
دمنوش چای ترش به همراه چای سبز رستنی بسته 20 عددی
23,000 17,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
چای کله مورچه ای سبحان مقدار 450 گرم
60,900 48,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
چاي سبز ممتاز نادري مقدار 260 گرم
29,000 22,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
چای سیلان تشریفات مقدار 450 گرم
69,900 61,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
چای گلابی مقدار 500 گرم
49,900 40,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
17
پودر قهوه فرمند مقدار 50 گرم
8,300 7,370
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
دمنوش نعنا رستنی 20 عدد
10,500 9,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
دمنوش گل گاو زبان رستنی 20 عددی
18,000 17,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
دمنوش چایی سبز رستنی 20 عددی
12,000 11,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
دمنوش چایی ترش رستنی 20 عددی
15,000 14,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
چای طبیعت سیلان ساده مقدار 450 گرم
تعداد
43,900 43,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
چای العطور
25,000 22,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
6
چای هندوستان تشریفات مقدار 450 گرم
69,900 61,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
20
چای کله مورچه ای هل کنیا تشریفات مقدار 450 گرم
64,900 60,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
20