• محصولات دسته لوازم بهداشتی

تیغ سنتی تیز بسته 10 عددی
4,000 3,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
152
پودر موبر بنفش دپی حجم 50 گرم
2,500 2,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
197
پودر موبر سبز دپی با رایحه لیمو مقدار 50 گرمی
2,500 1,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
کرم موبر آبی دپی حجم 50 میلی لیتر
8,500 6,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
پودر موبر تیزبر با اسانس خوشبو حجم 200 گرم
1,250 1,150
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
پودر موبر ساده بدون بو تیزبر حجم 100 گرم
1,400 1,100
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
فوم اصلاح آرکو حجم 200 میلی لیتر
34,000 30,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
خمیر اصلاح آرکو حجم 94 میلی لیتر
21,000 17,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
خود تراش فلزی
4,800 3,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
تیغ یدک مردانه دورکو 4 عددی
92,200 85,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
تیغ یدک 6 لبه خم پذیر زنانه دورکو
109,000 101,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
خودتراش مردانه دورکو مدل TG-II Plus بسته 5 عددی
9,000 7,400
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
190