• محصولات دسته کالاهای اساسی و خوار و بار

ژله آماده لیوانی سه رنگ فرمند مقدار 80 گرم
1,500 1,300
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
پودر کیک نارگیلی رشد مقدار 500 گرم
14,950 14,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
پودر کوکی دبل چاکلت رشد مقدار 240 گرم
11,950 11,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
پودر خامه کیک و شیرینی پزی وانیلی رشد مقدار 75 گرم
14,900 14,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
پودر کیک توت فرنگی زر ماکارون وزن 500 گرم
12,950 12,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
پودر کیک آناناسی رشد مقدار 500 گرم
14,950 14,090
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
پودر کیک خامه وانیلی رشد مقدار 500 گرم
24,950 23,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
پودر کیک وانیلی رشد مقدار 500 گرم
14,950 14,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
پودر کیک رد ولوت رشد مقدار 500 گرم
24,950 23,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
پودر کیک کشمشی رشد مقدار 370 گرم
14,950 14,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
پودر کیک موزی رشد مقدار 500 گرم
14,950 14,100
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
پودر کیک توت فرنگی رشد مقدار 500 گرم
14,950 14,090
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
پودر کیک یزدی رشد مقدار 500 گرم
14,950 14,090
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200