• محصولات دسته سرو و پذیرایی

لیوان یکبار مصرف معمولی پلاستیکی بسته 100 عددی
تعداد
20,000 18,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کیسه فریزر پرفراژ دار چسبی نیلی 100 عدد
3,600 3,100
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
50
محافظ بهداشتی پلانگتون رول 10 متر
6,500 5,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کیسه فریزر پیلگوش تعداد 120 عدد
4,500 3,300
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
46
سفره یکبار مصرف کاور لوکس مدل گل 25 متر
23,200 15,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کیسه فریزر پیلگون 100 عدد
4,400 4,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
49
سفره یکبار مصرف پلانگتون 25 متر
10,500 6,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
کیسه فریزر رول پیلگوش 250 عدد
11,200 10,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
لیوان یکبار مصرف یک عدد
تعداد
200 180
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کیسه زباله پلانگتون مشکی سایز بزرگ
6,200 3,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
196
کیسه زباله پلانگتون آبی سایز بزرگ
6,200 3,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
سفره یکبار مصرف کریستال کوالا 25 متر
25,000 23,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
50
سفره یکبار مصرف کتانی کوالا 10 متر
25,900 22,600
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
50
سفره یکبار مصرف حریر کوالا 20 متر
25,000 23,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
سفره یکبار مصرف نایلونی مجلسی تمیز 20 متر
17,900 16,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
50
سفره یکبار مصرف حریر کوالا 10 متر
15,000 14,100
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
سفره یکبار مصرف کریستال کوالا 25 متر
15,000 14,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
50
سفره یکبار مصرف صدفی پایدار 50 متر
12,300 10,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کیسه فریزر رول اقتصادی کوالا 250 عدد
20,000 18,950
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
50
کیسه فریزر رول اقتصادی مقاوم کوالا 500 عدد
38,000 35,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
50