• محصولات دسته خشکبار و شیرینی

انجیر پرک درجه یک 250 گرم
38,000 36,250
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
196
بادام پوست سنگی مقدار 250 گرم
12,500 11,125
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
پسته درجه 1 شور مقدار 100 گرم
17,000 15,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
163
تخمه کدو آتشی فله مقدار 250 گرم
14,250 13,250
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
تخمه کدو سفید فله مقدار 250 گرم
15,500 15,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
گردو فله مقدار 250 گرم
تعداد
22,500 21,250
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
194
مغز تخمه آفتابگردان نمکی مزمز مقدار 37 گرم
2,000 1,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
166
کشمش پلویی فله مقدار 250 گرم
5,900 5,750
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
195
تخمه هندوانه خیس مقدار 250 گرم
7,500 5,750
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
آجیل سویا مقدار نیم کیلوگرم
9,500 7,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
197
بادام هندی مانی مقدار 30 گرم
8,000 7,600
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کوکتل شیرین مانی مقدار 65 گرمی
11,000 1,040
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
کوکتل استوایی مانی مقدار 65 گرم
11,000 10,140
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
برگه زردآلو مقدار 250 گرم
10,250 8,750
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
196
مغز بادام شور مقدار 100 گرم
17,200 15,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
46
مغز بادام خام مقدار 100 گرم
14,000 13,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
50
مغز بادام هندی شور مقدار 100 گرم
21,000 18,400
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
46
مغز بادام هندی خام مقدار 100 گرم
17,800 17,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
50
مغز تخمه آفتابگردان خام 250 گرم
9,500 8,750
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
95
خلال پسته مقدار 100 گرم
39,000 36,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
8