• محصولات دسته شستشو و نظافت

پودر دستی معمولی پرسیل مقدار 500 گرم
5,400 5,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
پودر دستی پونل
4,500 4,400
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
پودر دستی هوم کر مقدار 500 گرم
5,462 5,180
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
پودر ماشین لباسشویی هوم کر مقدار 500 گرم
7,439 6,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
پودر ماشین لباسشویی پرسیل مقدار 4200 گرم
53,000 47,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
شیشه پاک کن آبی تاژ مقدار 500 گرم
8,600 8,100
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
مایع سفید کننده معطر گلرنگ سری House Dream مقدار 1 لیتر
5,190 4,950
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
197
مایع جرم گیر سولو مقدار 4 لیتر
16,500 11,400
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
مایع لباسشویی رنگین تاژ مقدار 1 کیلو گرم
18,000 17,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
مایع ظرفشویی دورتو مدل جوش شیرین و لیمو مقدار 1 لیتر
12,500 10,400
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
195
مایع ظرفشویی دورتو مدل پرتقال مقدار 1 لیتر
13,735 11,469
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
مایع ظرفشویی دورتو مدل سیب مقدار 1 لیتر
13,735 12,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
مایع ماشین لباسشویی پرسیل با رایحه گل های سفید مقدار 2700 گرم
54,600 50,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
20
پودر صابون بچه فیروز مخصوص ماشین لباسشویی وزن 400 گرم
7,300 7,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
پودر صابون بچه فیروز مخصوص شستشو با دست وزن 400 گرم
7,300 7,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
مایع ظرفشویی دورتو مدل جوش شیرین پلاس سیب مقدار 750 گرم
12,475 10,400
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
مایع ظرفشویی گلیسرین پریل مدل پوست های حساس مقدار 1 لیتر
10,900 10,400
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
195
پودر ماشین لباسشویی اکتیو مقدار 500 گرم
7,437 7,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
مایع لباسشویی جنرال سرخابی اکتیو مقدار 1000 گرم
17,070 16,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
مایع لباسشویی جنرال سبز اکتیو مقدار 1500 گرم
24,300 22,320
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199