• محصولات دسته شستشو و نظافت

پودر دستی معمولی پرسیل مقدار 500 گرم
5,400 5,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
پودر دستی پونل
4,500 4,400
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
شیشه پاک کن آبی تاژ مقدار 500 گرم
8,600 8,100
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
مایع ظرفشویی گلی صورتی مقدار 1 لیتر
7,740 7,350
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
مایع ظرفشویی مدل چربی زدایی قوی توت فرنگی یکتا مقدار 1000 گرم
9,700 8,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
پودر ماشین لباسشویی اکتیو مقدار 500 گرم
7,437 7,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
مایع لباسشویی جنرال سرخابی اکتیو مقدار 1000 گرم
17,070 15,680
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
مایع لباسشویی جنرال سبز اکتیو مقدار 1500 گرم
24,300 19,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
مایع لباسشویی جنرال سرخابی اکتیو مقدار 1500 گرم
24,300 19,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
مایع لباسشویی جنرال سبز اکتیو مقدار 1000 گرم
17,070 15,680
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
مایع سفید کننده غلیظ اکتیو مدل سفید مقدار 750 گرم
12,708 11,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
پاک کننده چند منظوره بنفش اکتیو مقدار 700 گرم
12,750 12,300
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
پاک کننده آشپزخانه زرشکی با رایحه لیمو اکتیو مقدار 700 گرم
12,375 11,253
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
مایع لباسشویی اکتیو مخصوص لباس های تیره حجم 1500 میلی لیتر
21,445 15,183
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
مایع لباسشویی جنرال زرد اکتیو مقدار 1000 گرم
17,070 15,680
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
مایع لباسشویی صورتی اکتیو مخصوص کودک حجم 1500 میلی لیتر
26,070 23,947
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
مایع لباسشویی آبی اکتیو مخصوص کودک حجم 1500 میلی لیتر
26,070 20,526
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
مایع لباسشویی اکتیو مدل اسطخودوس حجم 2500 میلی لیتر
40,419 27,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
مایع لباسشویی صورتی هوم کر مقدار 1 لیتر
18,220 16,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
مایع لباسشویی بنفش هوم کر مقدار 1300 گرم
23,510 19,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200