• محصولات دسته نوشیدنی

نوشابه پرتقالی فانتا مقدار 300 سی سی
1,850 1,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
نوشابه کولا کوکاکولا مقدار 300 سی سی
1,850 1,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
98
نوشابه گاز دار با طعم پرتقالی میرندا مقدار 1.5 لیتر
4,750 3,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
189
نوشابه لیمویی فانتا مقدار 330 سی سی
تعداد
2,900 2,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
99
نوشابه اسپرایت مقدار 250 سی سی
تعداد
2,200 1,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
نوشابه فانتا مقدار 250 سی سی
تعداد
2,200 2,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
نوشابه زیرو کوکا کولا مقدار 250 سی سی
تعداد
2,200 2,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200