• محصولات دسته تنقلات

بیسکویت پرتقالی فرخنده مقدار 900 گرم
16,500 14,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
بیسکویت موزی فرخنده مقدار 900 گرم
16,500 14,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
197
بیسکویت پتی بور وانیل شیرین عسل مقدار 85 گرم
1,200 1,100
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
بیسکویت سبوسدار ساقه طلایی مینو مقدار 200 گرم
3,000 2,760
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
بیسکویت ساقه طلایی باروکش شکلاتی مینو مقدار 220 گرم
4,000 3,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
بیسکویت فامیلی شکری نارگیل مکث مقدار 620 گرم
17,000 13,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ویفر لقمه ای با کرم کاکاوئی ویتانا مقدار 110 گرم
3,000 2,694
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ویفر لقمه ای با کرم پرتقالی ویتانا مقدار 110 گرم
3,000 2,694
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
بیسکوییت فرخنده با طعم نارگیل مقدار 900 گرم
16,500 14,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
بیسکوییت زعفرانی فرخنده مقدار 750 گرم
15,000 13,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
بیسکویت باغ وحش الفنت آناتا مقدار 65 گرم
1,000 900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ویفر پرتقالی درنا مقدار 50 گرم
1,000 800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
چوب شور ویتانا مقدار 50 گرم
1,000 800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
چوب شور فوج آناتا مقدار 35 گرم
500 450
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
چوب شور فوج کنجدی آناتا مقدار 40 گرم
1,000 850
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
بیسکوییت مادر ویتانا ساده وزن 140 گرم
5,000 4,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
بیسکوییت مادر ویتانا ساده وزن 280 گرم
10,000 8,979
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
بیسکویت مادر ویتانا شیری وزن 140 گرم
5,000 4,489
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
بیسکویت مادر ویتانا نارگیل وزن 140 گرم
5,000 4,489
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
بیسکوییت مادر ویتانا ساده وزن 350 گرم
11,000 9,877
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200