• محصولات دسته تنقلات

آدامس نسل جدید مینی استیک با طعم هندوانه بایودنت
7,000 5,741
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
آدامس موزی
5,500 4,840
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
197
آدامس مینی استیک با طعم توت فرنگی بایودنت
5,400 4,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
191
آدامس مینی استیک با طعم طالبی بایودنت
5,400 4,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
قرص نعناع دکتر نامی
6,000 5,030
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
آدامس مکسی بال سه عددی
500 450
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
192