• محصولات دسته تنقلات

شکلات تلخ 78 درصد آیدین
9,000 7,230
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
پشمک دوسر پیچ شیری حاج عبدالله مقدار 500 گرم
17,000 16,400
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
کرم کاکائو کاکائویی عروسکی فرمند مقدار 30 گرم
2,500 2,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
300
کرم کاکائو کاکائویی مدادی فرمند مقدار 13 گرم
1,000 760
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
سس کارامل فرمند وزن 500 گرم
15,000 14,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
20
کاکائو تابلت ویولتا شیری کنجدی وزن 55 گرم
4,000 3,140
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کاکائو تابلت ویولتا شیری وزن 55 گرم
4,000 3,140
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
شکلات تابلت گالاردو پرتقالی 100 گرم
10,000 9,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
شکلات تابلت گالاردو توت فرنگی 100 گرم
10,000 9,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
شکلات تابلت کاپوچینو شونیز 100 گرم
8,000 6,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
تابلت شونیز فندقی وزن 100 گرم
8,000 6,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
تابلت شونیز شیری وزن 100 گرم
8,000 6,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
تابلت شونیز کلاسیک شیری وزن 100 گرم
8,000 6,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
تابلت شونیز کلاسیک شیری با مغز فندق 100 گرم
8,000 6,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
شکلات 3 تایی طلایی فندقی شونیز مقدار 39 گرم
4,000 3,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
شکلات کاکائویی دارکوب باراکا مقدار 45 گرم
2,000 1,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
شکلات شیری دارکوب باراکا مقدار 45 گرم
2,000 1,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
تافی نعنایی گلدسام آناتا مقدار 13 گرم
1,000 950
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
نات بار بادام درختی مانی مقدار 45 گرم
6,500 6,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
نات بار پسته مانی مقدار 45 گرم
8,000 7,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200