• محصولات دسته نوشیدنی

آبمیوه پرتقال سان استار مقدار 200 سی سی
3,000 2,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
شگفت انگیز
نوشیدنی هلو با تکه‌ های میوه رانی حجم 240 میلی لیتر
4,000 3,400
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
165
نوشیدنی آناناس با تکه‌ های میوه رانی حجم 240 میلی لیتر
4,000 3,400
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
163
نوشیدنی پرتقال با تکه‌ های میوه رانی حجم 240 میلی لیتر
4,000 3,400
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
166
نوشیدنی آلبالو با تکه‌ های میوه رانی حجم 240 سی سی
3,500 2,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
آبمیوه انگور قرمز فروت لند میهن مقدار 200 سی سی
2,500 1,750
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
آبمیوه پالپ دار آلبالو فروت لند میهن حجم 1 لیتر
14,000 9,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
آبمیوه پالپ دار هلو فروت لند میهن حجم 1 لیتر
14,000 10,600
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
نوشیدنی بالتیکا مقدار 500 سی سی
11,000 10,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
آبمیوه پالپ دار پرتقال سان استار مقدار 1 لیتر
15,000 11,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
آبمیوه طبیعی پیناکولادا سان استار مقدار 1 لیتر
13,000 10,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
آبمیوه پالپ دار آلبالو سان استار مقدار 1 لیتر
14,000 11,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
نوشیدنی گازدار انار دندنه
10,000 7,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
آبمیوه پالپ دار انبه سان استار مقدار 1 لیتر
17,000 13,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
آبمیوه انگور قرمز بدون گاز ساندیس مقدار 300 سی سی
4,000 3,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
آبمیوه آناناس سان استار مقدار 200 سی سی
3,000 2,400
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
آبمیوه آلبالو سان استار مقدار 200 سی سی
3,000 2,400
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
آبمیوه انار سان استار مقدار 200 سی سی
3,000 2,400
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
آبمیوه انبه سان استار مقدار 200 سی سی
3,000 2,400
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
آبمیوه هلو سان استار مقدار 200 سی سی
3,000 2,400
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200