• محصولات دسته کالاهای اساسی و خوار و بار

سرکه بالزامیک زرین تالیا مقدار 1 لیتر
80,000 74,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
آبغوره دادفر مقدار 450 میلی لیتر
9,400 8,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
آبلیمو دلیل مقدار 450 میلی لیتر
7,200 4,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
آبلیمو اصالت مقدار 430 میلی لیتر
12,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200