• محصولات دسته کالاهای اساسی و خوار و بار

آبلیموترش دلیل مقدار 1.5 لیتر
13,500 9,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
190
سرکه قرمز ودید مقدار 2.5 لیتر
14,000 13,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
سرکه بالزامیک زرین تالیا مقدار 1 لیتر
80,000 74,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
آبغوره دادفر مقدار 450 میلی لیتر
9,400 8,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
آبلیمو دلیل مقدار 450 میلی لیتر
7,200 4,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
آبلیمو اصالت مقدار 430 میلی لیتر
12,500 11,300
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
آبلیمو بشارت مقدار 3 لیتر
31,500 24,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
آبلیمو بشارت مقدار 1.5 لیتر
18,500 13,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
سرکه قرمز بیژن مقدار 3 لیتر
19,000 18,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
آبلیمو دادفر مقدار 450 سی سی
9,500 9,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
20
آبلیمو دادفر مقدار 1.5 لیتر
5,400 5,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
20
سرکه سیب تخمیری مهرام مقدار 500 میلی لیتر
15,500 13,600
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
20
سرکه سفید وردا مقدار 1 لیتر
12,100 10,300
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
20
سرکه قرمز وردا مقدار 500 سی سی
6,980 5,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
20