میرندا

میرندا


نوشابه گاز دار با طعم پرتقالی میرندا مقدار 1.5 لیتر
4,750 3,300
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
نوشابه گاز دار با طعم لیمو میرندا مقدار 1.5 لیتر
4,750 3,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
نوشابه گاز دار با طعم پرتقالی میرندا مقدار 300 سی سی
1,850 1,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
نوشابه گاز دار با طعم توت فرنگی میرندا مقدار 1.5 لیتر
4,750 3,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199