بیژن

بیژن


سس مایونز پرچرب بیژن مقدار 250 گرم
4,900 4,400
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
سس هزار جزیره بیژن مقدار 260 گرم
7,400 6,471
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
196
مربای آلبالو بیژن مقدار 290 گرم
9,900 8,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کنسرو خوراک بادمجان بیژن مقدار 380 گرم
9,500 8,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
20
سرکه قرمز بیژن مقدار 3 لیتر
19,000 18,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200