چمنی

چمنی


پودر سیر چمنی مقدار 40 گرم
5,500 4,600
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
نعنا خشک چمنی مقدار 50 گرم
6,500 5,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
نمک طعام نمکپاشی چمنی
3,300 3,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
زیره سیاه چمنی 35 گرم
8,000 7,400
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
زنجبیل چمنی 40 گرم
6,000 5,100
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200