تاپیس

تاپیس


پفک رویال پنیری تاپیس مقدار 130 گرم
4,000 3,350
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
پفک رویال پنیری تاپیس مقدار 60 گرم
2,000 1,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
اسنک پنیری تپلی خانواده تاپیس
4,000 3,350
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
چیپس پیاز و خامه تاپیس
0
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
چیپس کچاپ متوسط تاپیس
4,000 3,350
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200