تبرک

تبرک


کنسرو بادمجان تبرک مقدار 380 گرم
7,000 5,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
سس مایونز تبرک مقدار 500 گرم
7,500 6,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
181
کنسرو لوبیا چیتی با قارچ تبرک مقدار 380 گرم
12,000 10,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
روغن سرخ کردنی تبرک مقدار 810 میلی لیتر
0
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کنسرو لوبیا چیتی با سس گوجه فرنگی تبرک مقدار 380 گرم
12,000 9,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200