صدک

صدک


شگفت انگیز
لقمه برگر 30% صدک
7,000 6,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
48
فلافل پخته صدک
14,500 12,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200